Om Oss

Välkommen till Stockholm Skateboard Collective!

Vi är en ideell förening som jobbar för att Stockholm ska bli en mer skateboardvänlig stad med fokus på streetåkning.

Genom att vi har en löpande dialog med Stockholm stad där vi hjälper dem att få en djupare förståelse av vad streetåkning innebär och hur skateboardkulturen ser ut hoppas vi kunna påverka Stockholm till att bli en skejtanpassad stad istället för skejtstoppad. Vi jobbar för att skateboardkulturen ska bli inkluderad i det offentliga rummet istället för exkluderat.

Det innebär att vi jobbar för att staden ska få mer kunskap om vilka material det lämpar sig att bygga i för att det ska passa för att åka skateboard på och hur de bör vara utformade. Vi hoppas på att kunna vara ett bollplank till Stockholm stad i byggandet av nya stadsdelar och parker. Vi ser gärna fler platser som exempelvis Duvbo och Sätracurbsen.

I vår dialog vill vi också påverka så att Obsan får fortsätta att vara den mötesplats den har varit för så många skateboardåkare sedan tidigt 90-tal och att de där ser över möjligheten att lägga granitblocks längs med kanterna och att hålla poolen tom.

Vill du bli medlem i föreningen och vara en del i förändringen mot en skateboardvänligare stad? Vårt medlemsformulär hittar du här.

Vänliga hälsningar Stockholm Skateboard Collective.

Föreningsinfo

Föreningen består av en styrelse och medlemmar som tillsammans driver frågan om ett mer skejtvänligt Stockholm. Styrelsens uppgift är att föra medlemmarnas talan kring hur vi vill att Stockholm ska utvecklas som skateboardstad och driva potentiella projekt framåt.

Styrelsen består av följande personer:

Niklas Boström – ordförande

Martin Karlsson – styrelseledamot

Ida Wertsen – Styrelseledamot

Jenny Larsson – Styrelseledamot

Anthony Crawford – styrelseledamot

Fanny Sahlberg Ahlström

Fredrik Angner – styrelseledamot

Dokument (pdf)

Stadgar

SSC s integritetspolicy

Verksamhetsplan SSC 2018

SSC vision och värdegrund

Ladda ned vår logo.

Läs mer om vad vi gör

eller kontakta oss.