Vad Vi Gör

Vad vi gör

Vi för en dialog med kommuner och stadsdelar i Stockholms län för att öka förståelsen för skateboardkulturen och vad streetskateboardåkare söker och vill ha för att åka skateboard.

Vi designar skateparker eller miljöer där skateboard ska bli en inkluderad del i staden.

Vi håller föreläsningar om skateboardhistoria, skateboardens nutid, dess utmaningar, fördelar och hur det är organiserat i syfte att skapa ökad kunskap om skateboardkulturen.

Vi genomför stadsvandringar i skateboardens hjulspår och kan ge tips på var det finns bra skatespots eller roliga event som är på gång.

Vi genomför skateboardrelaterade event.

Projekt

  • Dialog om Obsan med fokus på att få den skatebar igen och på lång sikt bli permanent tömd och officiell plats för att åka skateboard på.
  • Vara delaktiga i utvecklingen av Organic skatepark i Årsta och byggandet av en streetyta där.
  • Se över möjligheterna till att driva en inomhushall till i Stockholm som har ett streetperspektiv.
  • Opionionsbildande verksamhet för att påverka kommunerna i Stockholm att inkludera skateboard i det offentliga rummet och skateanpassa istället för att skatestoppa.