Alla inlägg av Niklas Boström

Årsmöte 19:e maj klockan 13:00

Vi i SSC vill välkomna alla medlemmar att delta på årsmötet där vi går igenom de två senaste åren och vad som hänt under den perioden och även vad vi tänker oss de två kommande åren. Har du förslag på vad du vill att vi ska göra kan du skicka in en motion som måste vara inne före den 12.e maj för att hinna behandlas innan årsmötet. I en motion bör det finnas en bakgrund, syfte och ett förslag på genomförande som underlag för årsmötet bifalla eller ge avslag på förslaget.
Handlingarna inför mötet hittar du på länkarna nedan:

G D P R

Hej!

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR vill vi i Stockholm Skateboard Collective förtydliga vår integritetspolicy kring hur vi hanterar våra medlemmars kontaktuppgifter.

De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregistret så vi vet vilka medlemmar vi har och när vi söker olika bidrag från exempelvis Sveriges Skateboardförbund.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren ni kan hitta i våra stadgar med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Klicka in på SSC:s integritetspolicy om du vill läsa mer.

Mvh Stockholm Skateboard Collective

SSC_GDPR

Team SSC rullar igång och förstärker styrelsen!

Vi har valt att starta ett team som kan hjälpa oss vid olika event, uppdrag,vara referensgrupp, att sprida vårt budskap och allt som kan tänkas . Teamet är under utvecklingen och idag består det av Axel Lindquist, Jenny Larsson, Daniel Grönwall och Martin Sandberg plus styrelsen som består av Martin Karlsson, Nina Troeng, Fredrik Angner, Niklas Boström och Anthony Crawford.

Vi börjar med att presentera Axel och kommer lägga upp fler presentationer vartefter:

Hej Axel!

Kan du säga några ord om varför du har engagerat dig i SSC och vill vara en del av team SSC för ditt fortsatta engagemang?

Drömmen är att få designa den perfekta parken, precis så som jag vill ha den. Antar att det här är en början… Sen tror jag att detta är ett sunt rum för Stockholms-skatescen att mogna i, en plats för diskussion och utbyte av tankar generationer och skate-klaner emellan. Så att vi i event, parker eller annat kan forma en skate-stad som blomstrar.

Axel team SSC

 

Vi välkomnar Axel och ser fram emot att fortsätta jobba med honom och hans fantastiska input och att se hans underbara skateboardåkning.

 

 

Kom på årsmöte för alla medlemar den 19:e augusti och ta del av vad SSC har gjort under 2016 och var med och påverka vad vi ska göra under 2017

Den 19:e augusti är alla medlemmar välkomna på årsmöte vid Drakens Skateboardplats där vi möts klockan 13:00 för att lägga 2016 bakom oss och titta framåt mot resterande delen av 2017. Skulle det bli regn återkommer vi på morgonen samma dag med en ny plats.

Dagordningen ser ut som följer:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av funktionärer för mötet
 3. Närvarande
 4. Godkännande av kallelse till årsmötet
 5. Fastställande om dagordning
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2016
 7. Beslut om bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
 10. Val av föreningsstyrelse för två år framåt
 11. Val av valberedning för två år framåt
 12. Val av minst en myndig revisor för två år framåt
 13. Val av ombud till Sveriges Skateboardförbunds årsmöte/förbundsstämma
 14. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2017
  14. Motioner
 15. Beslut om medlemsavgift
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Vill ni ha mer detaljerade handlingar kan ni maila till info@stockholmskateboardcollective.se så återkommer vi med det.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Årsmöte 19:e augusti klockan 13:00

Välkommen till årsmöte för 2016 lördagen den 19:e augusti klockan 13:00. Vi återkommer med plats och handlingar för mötet en vecka innan så 12:e augusti. Efter mötet kör vi grillsession vid Drakens skateboardplats. Till årsmötet är alla som är registrerade medlemmar välkomna men till grillsession är alla som vill välkomna.

Har du förslag till ärenden att behandlas av årsmötet behöver vi ha dem skriftligen senast 29:e juli.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar
Styrelsen