Kom på årsmöte för alla medlemar den 19:e augusti och ta del av vad SSC har gjort under 2016 och var med och påverka vad vi ska göra under 2017

Den 19:e augusti är alla medlemmar välkomna på årsmöte vid Drakens Skateboardplats där vi möts klockan 13:00 för att lägga 2016 bakom oss och titta framåt mot resterande delen av 2017. Skulle det bli regn återkommer vi på morgonen samma dag med en ny plats.

Dagordningen ser ut som följer:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av funktionärer för mötet
 3. Närvarande
 4. Godkännande av kallelse till årsmötet
 5. Fastställande om dagordning
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2016
 7. Beslut om bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
 10. Val av föreningsstyrelse för två år framåt
 11. Val av valberedning för två år framåt
 12. Val av minst en myndig revisor för två år framåt
 13. Val av ombud till Sveriges Skateboardförbunds årsmöte/förbundsstämma
 14. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2017
  14. Motioner
 15. Beslut om medlemsavgift
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Vill ni ha mer detaljerade handlingar kan ni maila till info@stockholmskateboardcollective.se så återkommer vi med det.

Vänliga hälsningar

Styrelsen