Bron som är brobyggare

I DN kördes för ett tag sen en artikel som visar ganska bra vad vi bland annat vill åstadkomma i föreningen. När det ska byggas nytt behövs det inte byggas för att åka skateboard på men att bygga så att det går att åka skateboard på. En skateboardanpassad stad istället för en skateboardstoppad stad. Där de naturliga streetmiljöerna som byggs utvecklas med medvetenhet kring vilka material som håller för och funkar för att åka skateboard på. Kolla artikeln här.