Spännande samtal i stadshuset om Stockholm som skateboardstad

Idag var vi på stadshuset och träffade Erik Hallonsten Wikström som är ansvarig för idrottsfrågor på idrottsroteln i Stockholm och är sekreterare till Emilia Bjuggren som är Stockholms idrottsborgaråd.Stadshuset

Det var ett möte som gick ut på att vi ville ge vår bild av skateboardkulturen och ge ett streetskateboardperspektiv. Det var ett väldigt intressant möte där han blev väldigt nyfiken på tanken med fler men mindre skatespots utspridda i staden och som är en del av stadsmiljön istället för stora parker som tar mycket landyta och pengar i anspråk. Vi lyfte också att öka tillgängligheten för nybörjare som en viktig del i vårt arbete och även att vi vill bidra till att fler tjejer börjar åka skateboard och känner sig välkomna i Stockholms skatescen.Flagga

Vi utgick från två teman:

Less-is-more.pngvit2

Med tanken om hur mycket lycka det går att se i en skateboardåkares ögon för en så enkel sak som en flatyta med bra underlag eller hur kul det går att ha genom att bara gå ut genom sin dörr och rulla längs med sin gata. Det behövs inte alltid en park för miljoner utan ibland räcker det med ett hemmabygge eller att hitta nya sätt att utnyttja stadsmiljön och dess arkitektur.

Pushed-to-the-park-3

Där vi beskriver var skateboard kommer ifrån och hur det har utvecklats historiskt med streetåkning som den stora delen i dagsläget. Att vi vill bevara känslan av att pusha genom staden och förflytta sig mellan olika spots tillsammans med vänner.
Vi använde olika exempel för att visa vad vi vill se, som Värnhemstorget, LA Courthouse, Macba osv.

Vi pratade om Obsan och Erik skulle forska vidare i frågan och se om han kunde hjälpa oss i arbetet att få Obsan skatebar igen. Det är många olika instanser som är inblandade och lite oklart vilka som tar beslut så han skulle hjälpa oss att reda ut det. Han gav oss tips på hur vi skulle kunna gå tillväga för att liva upp det medborgaförslag som lämnades in om att hålla Obsan tom för ungefär ett år sen också. Ska bli spännande att se om vi kan komma någonstans där.

En intressant del var att Erik undrade om vi kunde nämna några andra platser som har potential till att få samma värde för skateboardkulturen som Obsan. Vi hade inget direkt svar utan poängterade det oerhört starka värde Obsan har. Erik förstod känslan och var inspirerad men nämnde att det är intressant med tanken om att utveckla stadsmiljöer såsom parker, torg osv utifrån ett skateboardperspektiv och levandegöra dem och att det kan finnas möjlighet till att skapa nya platser om vi inte kommer vidare med Obsan.

Nu får ni kortversionen av samtalet och innehållet i ett nötskal. Sammanfattningsvis var det ett positivt möte som öppnade upp en dialog vi ska låta flamma vidare och se vart det kan landa. Det som går att säga är att tanken om mindre, billigare spots som passar in i stadsmiljön och tillför arkitektoniskt och för att levandegöra platser verkade vara väldigt intressant.