Designförslag för Tanto

Så här ser designförslagen ut som vi tagit fram för streetytan i Tantolunden vi jobbar med att förverkliga. Vi väntar nu på ett samordningsmöte med de aktörer som är aktuella att bygga ytan och målsättningen är att ha byggstart under våren.

grundförslag översikt tanto pos 2